top of page

2022 כפר חוגלה

דלתות כפר חוגלה

דלת מברזל מגולבן ובחיתוך לייזר שעברה תהליך של צביעה אלקטרוסטטית באבקה. הדלת בעיצובו של נעם מבעלי דלתות כפר חוגלה, דלת המספרת סיפור על איש כפיים ובעל מלאכה האוהב את האדמה ואת הטבע.

bottom of page